0

Politika privatnosti

Uslovi korišćenja

Poštovani, činjenica da stupate u ugovor na daljinu, automatski ste zaštićeni Zakonom o zaštiti potrošača.

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe. 
5. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
6. U slučaju neusklađenosti cena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cenama kurirske službe, o promenama ćete biti obavešteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

Garancija kvaliteta

CORONA doo (tehnikplaza)  garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. 
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje  predmeta i traje 6 meseci. U roku od 15 dana od dana prijema robe, kupac može da vrati proizvod bez ikakvog daljeg objašnjenja. Kupac snosi troškove poštarine a novac se vraća u potpunosti.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica. 
Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

Reklamacije i povraćaj robe

Reklamacija u  garantom roku - Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni predmet, zameniti proizvod novim ili vratiti novac.
U tom slučaju, proizvod šaljete na našu adresu i mi snosimo troškove transporta.

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje verodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dana od prijema robe. Nakon tog perioda donosi se odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije YES NAKIT d.o.o. u potpunosti snosi troškove transporta.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
- nam se javite putem emaila ili telefona i objasnite prirodu kvara
- poželjno je poslati sliku kvara na proizvodu